ศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เข้าร่วมเสวนาวิชาการในหัวข้อ “มติ กสทช. กับการควบรวมค่ายมือถือ : ข้อสังเกตทางกฎหมายและผลกระทบทางสังคม”

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เข้าร่วมเสวนาวิชาการในหัวข้อ “มติ กสทช. กับการควบรวมค่ายมือถือ : ข้อสังเกตทางกฎหมายและผลกระทบทางสังคม” จัดโดยศูนย์กฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ และ นายกนกนัย ถาวรพานิช อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมการเสวนา ณ ห้องจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

https://tcct.or.th/view/1/activity/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2/1413/TH-TH
 
      

249 เปิดดู   0 ถูกใจ   0 ความคิดเห็น

ข่าว/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง