สำนักงาน กขค. จัดการบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า หัวข้อ

​เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สำนักงาน กขค.) ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ โทมัส อไควนัส มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ นำโดย รศ. ดร. พิศวาท สุคนธพันธุ์ จัดการบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า หัวข้อ "การควบคุมการรวมธุรกิจ (Mergers and acquisitions)" ผ่านทางออนไลน์ ให้แก่ นักศึกษารายวิชาองค์กรธุรกิจ (LL 3210) คณะนิติศาสตร์โทมัส อไควนัส มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี นางสาวปิยธิดา ภิชโยธิน นิติกรฝ่ายกำกับดูแลการรวมธุรกิจ สำนักงาน กขค. เป็นวิทยากร และว่าที่ร้อยเอกณัฐพล พัวประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วม สำนักงาน กขค. เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการแข่งขันทางการค้า ระหว่าง สำนักงาน กขค. กับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 

598 เปิดดู   0 ถูกใจ   0 ความคิดเห็น

ข่าว/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง